Team 24×7 News Bengal

Editor : Joyonto Parbat
Sub Editor : Sujoy Mondal
Sub Editor : Avisek Pal
Sub Editor : Pritha Mondal

“REPORTER”

Rajkumar Das
Debashree Mukherjee
Debabrata Mukherjee
Bikash Purkait
Ramesh Gupta
Pintu Das
Deep Das
Subhendu Bala
Partha Pratim Saha
Ayan Kumar Sadhukhan
Ark Ghosh
Ranadeep Mallick
Surasri Roy Choudhury
Bideshi Mondal
Subhendu Dey
Sourav Bose
Dipak Mondal
Surovita Roy
Mousumi Karmakar
Palash Karmakar
Partha Pratim Sil
Milan Bera
Surojit Roy
Avik Saha
Amjad Ali
Arup Dhali
Tiyasha Roy
Gourab Das
Sukanya Dey
Tapan Das (Bangladesh)

 

“PHOTOGRAPHER ”

Mrityunjoy Roy
Jayananda Khatua
Biswajit Saha
Rahul Das
Vikram Singh